CONDUCEREA UPLR
Functionarea Uniunii Profesiilor Liberale din Romānia este asigurata de:

ADUNAREA GENERALA

 1. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Uniunii Profesiilor Liberale din Romānia si este alcatuita din toti membrii acesteia. Fiecare membru are dreptul la un vot;
 2. Adunarea Generala se īntruneste anual si ori de cāte ori este convocata de catre Biroul Executiv;
 3. Principalele atributii ale Adunarii Generale sunt:
  1. adopta Statutul Uniunii si orice amendament adus acestuia;
  2. aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul contabil anual al Uniunii;
  3. elaboreaza, modifica si completeaza strategia, obiectivele generale si scopul UPLR; d) stabileste cotizatiile membrilor;
  4. alege si revoca din functie membrii Biroului Executiv si Cenzorul;

  sus

  BIROUL EXECUTIV

  1. Biroul Executiv este organul executiv al Uniunii si este format din 3 membrii care īndeplinesc functiile de Presedinte, Prim - Vicepresedinte si Vicepresedinte. Ei sunt reprezentantii asociatiilor membre care au obtinut īn Adunarea Generala, prin vot secret, īn ordine descrescatoare, cel mai mare numar de voturi;
  2. Fiecare membru al Biroului Executiv are dreptul la un vot;
  3. Biroul Executiv se īntruneste trimestrial si ori de cāte ori este convocat de catre Presedinte;
  4. Membrii Biroului Executiv sunt alesi pentru un mandat de 2 ani;
  5. Biroul Executiv are urmatoarele atributii principale:
   1. pregateste sedintele ordinare si extraordinare ale Adunarii Generale si urmareste aplicarea hotarārilor adoptate de catre aceasta;
   2. adopta masuri īn legatura cu activitatea curenta a Uniunii;
   3. dezbate si adopta decizii cu privire la cererile pentru dobāndirea calitatii de membru al Uniunii;
   4. aproba īnfiintarea Comisiilor de specialitate cu activitate permanenta sau temporara pentru solutionarea unor probleme de interes pentru membrii Uniunii. Aceste comisii studiaza probleme specifice domeniilor lor de activitate si prezinta propunerile lor spre analiza si aprobare Biroului Executiv al Uniunii;
   5. numeste Secretarul General al Uniunii.

   COMPONENTA BIROULUI EXECUTIV AL UPLR ESTE URMATOAREA:

   1. EMILIAN RADU - Presedinte, reprezentand Uniunea Nationala a Practicienilor īn Insolventa din Romania;
   2. Ec. ADRIAN VASCU -Prim - Vicepresedinte, reprezentānd Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania;
   3. Lector. univ. dr. GABRIEL RADU - Vicepresedinte, reprezentand Camera Auditorilor Financiari din Romania;

   sus

   PRESEDINTELE

   1. Presedintele este reprezentantul asociatiei membre care a obtinut, īn Adunarea Generala, prin vot secret, cel mai mare numar de voturi;
   2. Durata mandatului Presedintelui este de 2 ani;
   3. Presedintele trebuie sa detina, de regula, functia de Presedinte al asociatiei membre pe care o reprezinta;
   4. Presedintele Uniunii are urmatoarele atributii principale:
    1. reprezinta Uniunea īn raporturile cu tertii; 
    2. convoaca si conduce sedintele Adunarii Generale si ale Biroului Executiv;
    3. asigura promovarea solidaritatii, colaborarii si comunicarii permanente īntre membri UPLR. Primii presedinti ai UPLR au fost Avocat Andrei Zamfirescu, reprezentantul Uniunii Nationale a Barourilor din Romānia si Notar Public Dumitru Viorel Manescu, reprezentantul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romānia, Domnul Avocat Arin Octav Stanescu, reprezentānd Uniunea Nationala a Practicienilor īn Insolventa din Romānia, Prof. univ. dr. Ion Anghel, reprezentānd Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romānia - ANEVAR, Avocat Mircea Petre Stanculescu, reprezentānd Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Prof. univ. dr. Horia Neamtu, reprezentand Camera Auditorilor Financiari din Romania..

   sus

   CENZORUL

   1. Cenzorul este ales si revocat de catre Adunarea Generala a UPLR pentru un mandat de 3 ani;
   2. Cenzorul asigura controlul financiar al UPLR;

   sus

   SECRETARIATUL GENERAL

   Īn structura Uniunii Profesiilor Liberale din Romānia functioneaza un Secretariat general, care reprezinta aparatul de specialitate si tehnico-administrativ al acesteia.
   Secretariatul General este condus de un Secretar General.

   sus

   COMISIILE UPLR

   Īn structura Uniunii Profesiilor Liberale din Romānia functioneaza Comisii de specialitate cu activitate permanenta sau temporara. Comisiile de specialitate cu activitate permanenta sunt urmatoarele:
  6. Comisia pentru activitatea financiara, logistica si de investitii;
  7. Comisia pentru legislatie;
  8. Comisia pentru promovarea imaginii Uniunii, relatia cu mass-media si editarea unor publicatii si materiale de presa;
  9. Comisia de organizare a unor reuniuni cu caracter profesional si stiintific, de coordonare a activitatii de elaborare de programe, studii si materiale documentare privind profesiile liberale, de formare si perfectionare profesionala;
  10. Comisia de elaborare a strategiei Uniunii pe termen mediu si lung;
  11. Comisia de arbitraj;
  12. Comisia pentru promovarea relatiilor internationale;

   Comisiile de specialitate studiaza probleme specifice
   domeniilor lor de activitate si prezinta propunerile lor spre analiza si aprobare Consiliului de conducere al Uniunii.

    sus