CE REPREZINTĂ UPLR

 1. Uniunea Profesiilor Liberale din România este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcționare autonomă.

 2. Uniunea Profesiilor Liberale din România este o organizație neguvernamentală, apolitică, înființată la data de 11 iunie 2001,
  în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 dobândind personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la Judecătorie.

 3. Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din asociații de profesii liberale și este deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale,
  persoane juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 85.000 membri ai organizațiilor profesionale.

 4. Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS și al
  Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale - UMPL. UPLR participă activ la dialogul social organizat în cadrul Consiliului Economic și Social din România,
  având Statutul de membru cu drepturi depline al acestui organism.

 


                                                                                        ANUNȚ

        Luni, 5 noiembrie 2018, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează la Aula Magna a
    Patriarhiei Române din Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4, Bucureşti, cea dea a XI-a ediţie a
    Conferinţei
Ziua Profesiilor Liberale din România”, care este celebrată în fiecare an.

    Evenimentul cuprinde două Conferinţe, după cum urmează:

        a) Conferinţa cu tema
Rolul şi viitorul profesiilor liberale din România”, îşi va desfăşura lucrările
    în intervalul orar 09:30-12:00 şi îşi va propune să evidenţieze împortanţa deosebită a profesiilor
    liberale pentru societate, precum şi rolul lor tot mai mare în realizarea binelui public.

    La această Conferinţă vor participa reprezentanţi ai unor autorități publice, instituții și organizații
    relevante pe plan national, precum și ai asociațiilor de profesii liberale care sunt sau nu membre ale
    Uniunii noastre.
    
    Înregistrarea participanţilor se va face între orele 09:00-09:30.

        b) Conferința cu tema
Modificarea Ordonanței nr. 2/2000: Perfecționarea cadrului juridic al
    expertizei judiciare”, care își va desfășura lucrările în intervalul orar 13:00-16:30 (cu o pauză de
    cafea între orele 15:00-15:30), va trata o temă de mare actualitate pentru membrii profesiilor liberale
    având în vedere numeroasele dificultăți cu care aceștia se confruntă în activitatea lor curentă relativ
    la expertiza judiciară.

        Tema Conferinței va fi susținută de către reprezentanți ai Ministerului Justiției, asociațiilor de
    magistrați, specialiști în domeniu, membri ai profesiilor liberale etc.

    Înregistrarea participanților se face între orele 12:30-13:00.

   
- Condiţiile de participare la Conferinţă sunt cele menţionate in Formularul de înregistrare anexat.

    Pentru mai multe informa
ţii, vă rugăm să consultaţi programul evenimentului anexat.

         Fiecare asociaţie membră a UPLR va oferi un număr de ore de pregătire profesională
    membrilor săi care se vor înscrie la conferinţa
„Expertiza judiciară în România” (a II-a ediţie).
   
    Numărul de ore şi condiţiile de acordare a acestora vor fi disponibile pe site-ul fiecărei asociaţii.

   


    Asociațiile membre ale UPLR sunt următoarele:

 1. Ordinul Arhitecților din România - OAR;
 2. Camera Auditorilor Financiari din România - CAFR; 
 3. Uniunea Națională a Barourilor din România - UNBR;
 4. Camera Consultanților Fiscali - CCF;
 5. Asociația Natională a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR;
 6. Colegiul Farmaciștilor din România - CFR;
 7. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România - UNNPR;
 8. Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvența din România - UNPIR;
 9. Colegiul Național al Asistenților Sociali - CNAS;
 10. Asociația Consultanților în Management din România - AMCOR;
 11. Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România - CNCPIR;
 12. Corpul Experților Tehnici din România - CET-R;
 13. Uniunea Geodezilor din România - UGR;
 14. Colegiul Medicilor Veterinari din România - CMVR;
 15. Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova - ALARM.