CE REPREZINTĂ UPLR
 1. Uniunea Profesiilor Liberale din România este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcționare autonomă.

 2. Uniunea Profesiilor Liberale din România este o organizație neguvernamentală, apolitică, înființată la data de 11 iunie 2001,
  în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 dobândind personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la Judecătorie.

 3. Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din asociații de profesii liberale și este deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale,
  persoane juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 85.000 membri ai organizațiilor profesionale.

 4. Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS și al
  Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale - UMPL. UPLR participă activ la dialogul social organizat în cadrul Consiliului Economic și Social din România,
  având Statutul de membru cu drepturi depline al acestui organism.

                                                                          ANUNȚ

        Uniunea Profesiilor Liberale din România, împreună cu Camera Consultanților
    Fiscali, au deosebita plăcere de a anunța organizarea primei ediții a Conferinței
    „Fiscalitatea Profesiilor Liberale din România”, ce va avea loc la Palatul Patriarhiei,
    în data de 31 mai 2018, începând cu ora 9.00.

        Conferința, care îi va avea invitați în deschidere pe domnii: Eugen Orlando
    Teodorovici
- Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Drăghici, Vicepreşedinte -
    Coordonator al Activitaţii de Colectare a Veniturilor Bugetare, Agenţia Naţională
    de Administrare Fiscală şi Alice Gheorghiu, Director General Adjunct
- Direcţia
    Generală Proceduri pentru Administrarea Veniturilor, Agenţia Naţională de
    Administrare Fiscală
(ANAF), își propune să aducă în atenția persoanelor care
    activează în domeniul profesiilor liberale din România, dar și altor persoane
    interesate de tema evenimentului nostru, aspecte privind: modificările apărute în
    declarațiile fiscale privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, noul
    Regulament cu privire la protecția datelor personale, domeniul pensiilor pentru
    persoanele fizice care desfășoară activități profesionale liberale și, nu în ultimul
    rând, perspectiva profesiilor liberale asupra recentelor modificări fiscale și
    eventuale propuneri de îmbunătățire, necesare pentru activitatea acestora.

        Conferința este structurată în două paneluri, în încheierea cărora vor fi sesiuni de
    întrebări și răspunsuri.

        Programul va fi afișat în perioada imediat următoare pe site-ul UPLR: www.uplr.ro
    și pe pagina de Facebook a UPLR: facebook.com/uplr.official, precum și pe site-
    urile organizațiilor membre UPLR.

        Participarea la conferință va putea fi echivalată cu ore de pregătire profesională
    continuă pentru membrii asociațiilor membre UPLR, în funcție de particularitățile
    fiecarei profesii.

        Condițiile de participare la Conferință sunt cele menționate în Formularul de
    înregistrare anexat. Word / Pdf


        Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi programul Conferintei. Word / Pdf        Pagina oficială de Facebook a UPLR este recent lansată, iar scopul acesteia este informarea tuturor membrilor asociațiilor care fac parte din
    UPLR și a altor persoane care practică activități profesionale independente, despre activitatea organizației. De aceea, vă invităm să dați un like
    paginii noastre aici: facebook.com/uplr.official, iar persoana care a bifat al 150-lea like, dar și următoarele, numărând din 50 în 50, vor fi premiate
    cu o invitație la evenimentul pe care îl pregătim și care va avea loc pe data de 31 mai: Conferința „Fiscalitatea profesiilor liberale din România”!
    În cazul în care acea persoană s-a înscris deja, va mai primi o invitație.

        Succes!
    Asociațiile membre ale UPLR sunt următoarele:

 1. Ordinul Arhitecților din România;
 2. Camera Auditorilor Financiari din România; 
 3. Uniunea Națională a Barourilor din România;
 4. Camera Consultanților Fiscali;
 5. Asociația Natională a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR;
 6. Colegiul Farmaciștilor din România;
 7. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;
 8. Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvența din România;
 9. Colegiul Național al Asistenților Sociali;
 10. Asociația Consultanților în Management din România - AMCOR;
 11. Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România - CNCPIR;
 12. Corpul Experților Tehnici din România - CETR;
 13. Uniunea Geodezilor din România;
 14. Colegiul Medicilor Veterinari din România.